Runsten U647, L1941:9502, Övergran 68:4 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U647, L1941:9502
Foto av Runsten U647, L1941:9502
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gillaug lät resa stenen till minne av Sigdjarfr, hennes far, Holmfríðrs man. Balli ristade båda dessa stenar."

Visa originaltolkning och runtext

· kilnuk · lit · r[i]sa · stn · at · sikterf · faþur · sin · (b)[oan]ta · h[u]lmfriþaʀ · bali ·· risti staina þis… · baþa ·

· kilnuk · lit · r[i]sa · stn · at · sikterf · faþur · sin · (b)[oan]ta · h[u]lmfriþaʀ · bali ·· risti staina þis… · baþa ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,7 m h, 0,75 m br (N 35cg Ö-S 35cg V), 0,45m tj. Spetsig topp. På SSV sidan ristningen. "U.651." 18 m Ö 12cg S om nr 1 är:2) Runsten, granit, 1, 7 m h, 1,2 m br (Ö 20cg S-V 20cg N), 0,35m tj. Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På SSV sidanristningen. "U. 648."18 m Ö 10 cg S om nr 2 är:3) Runsten, granit, 1,6 m h, 0,7 m br (Ö 15cg S- V 15cg N), 0,35m tj. På S sidan ristningen. "U. 649." 40 m N om nr 1är:4) Runsten, gnejs, 1.56 m h, 0.82 m br (NV-SÖ) och 0.3 m tj.Ristningen vetter mot SV. Runhöjd 5 - 9 cm. Har legat somtröskelsten till vapenhuset. Återfanns 1962. U647. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSV-sluttning av moränhöjd, kyrkogård.

Nr 1) 17 m ÖSÖ om kyrkogårdshörn, 9 m NÖ om väg, 2 m S kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.630603
Longitud: 17.48552
Lämnings-ID: L1941:9502
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 68:4
Sveriges runinskrifter: U647 (Upplands runinskrifter)
Plats: Övergrans kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Biotitgnejs
Runristare: Balle
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9502