Runsten U646, L1941:8712, Yttergran 5:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U646, L1941:8712
Foto av Runsten U646, L1941:8712
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Steinbjörn lät resa denna sten till minne av Þorgautr, sin fader."

Visa originaltolkning och runtext

stainbiurn · l[i]t raisa · stain · þino · eftiʀ · þurkaut · faþur · sin ·

stainbiurn · l[i]t raisa · stain · þino · eftiʀ · þurkaut · faþur · sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,65 m h, 0,80 m br (N-S), 0,40 m tj. Ristningen vänd åt V. Ytan ej släthuggen, en bula på både fram- och baksida. Runhöjd 7-8 cm. Rester av röd uppmålning. Beväxt med lavar. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

45 m N 30cg V uthus NV hörn. 3 m Ö om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.597447
Longitud: 17.509803
Lämnings-ID: L1941:8712
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 5:1
Sveriges runinskrifter: U646 (Upplands runinskrifter)
Plats: Yttergrans by
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Brungrå gnejs
Runristare: Arbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8712