Runsten U644, L1941:8693, Yttergran 3:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U644, L1941:8693
Foto av Runsten U644, L1941:8693
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Andvéttr och och Kárr och Blesi och Djarfr, de reste denna sten till minne av Gunnleifr, deras fader. Han föll i öster med Ingvarr. Må Gud hjälpa (hans) ande."

Visa originaltolkning och runtext

an(u)(i)(t)r : auk · kiti : auk · kar : auk · blisi · auk · tiarfr · þir · raistu · stain þina · aftiʀ · kunlaif · foþur : sin han : fil · austr : miþ : ikuari kuþ heabi ontini

an(u)(i)(t)r : auk · kiti : auk · kar : auk · blisi · auk · tiarfr · þir · raistu · stain þina · aftiʀ · kunlaif · foþur : sin han : fil · austr : miþ : ikuari kuþ heabi ontini

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, granit, 1,9 m h, 1,35 m br (NNV-SSÖ) 0,35 m tj. Ristningen vänd åt ÖNÖ. Runhöjd 6-7 cm. Uppmålad med röd färg. Runstenen står i nedkilad i ett mindre röse av rullsten. 25 m NNÖ om nr1 och i S kanten av bäckravin, intill och VSV om bro är ( 2. Fyndplats för nr 1. som före flyttningen 1860 låg i brofäste på S sidan. Se nr 1:4!) Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Yttergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttning av höjd med berg i dagen. Skogsmark intill tomt ochåker.

8 m SV åkerkant och 8 m NNÖ om nr 4:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.

Vill du se flera runstenar i Yttergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.607707
Longitud: 17.500148
Lämnings-ID: L1941:8693
Riksantikvarieämbetets ID: Yttergran 3:1
Sveriges runinskrifter: U644 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekilla bro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus granit
Runristare: Äskil 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stille (2004) föreslår tolkningen Gildi av runföljden kiti, jämför NRL s. 300.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Yttergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:8693