Runsten U643, L1943:7978, Husby-Sjutolft 88:1 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U643, L1943:7978
Foto av Runsten U643, L1943:7978
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gulleifr och Kárr lät resa stenen till minne av Andvéttr den röde, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× kulaifr × auk × ka(r) × litu × raisa × stain × eftir × antuit × rauþa × faþur · sin ×

× kulaifr × auk × ka(r) × litu × raisa × stain × eftir × antuit × rauþa × faþur · sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 2,30 m hög. 1,25 m bred (N-S) och 0,35 m tjock. (rektangulärt tvärsnitt). Avsmalnande uppåt med avskuren topp. På Ö sidan ristningen. Runstenen är stöttad med järnkrampor.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gullev och Kår läto resa stenen efter Andvätt röde, sin fader."

Skyltad 1984.
Uppmålad 1986.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.
Vid Ekolsund, Husby-Sjutolfts sn.
1 och 2 15 m 280cg om vägkors. Nr 1 är 2,5 m 380cg om väg (80-280cg). Nr 2 är 2,5 m 180cg om väg (80-280cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651447
Longitud: 17.37695
Lämnings-ID: L1943:7978
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 88:1
Sveriges runinskrifter: U643 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ekilla bro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blågrå granit
Runristare: Torgöt Fotsarve
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7978