Runsten U642, L1943:7977, Husby-Sjutolft 88:2 i Enköping, Uppsala
Foto av Runsten U642, L1943:7977
Foto av Runsten U642, L1943:7977
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Heðingeirr och Björn uppfostrade (denna) till minne av Gildi(?), sin far."

Visa originaltolkning och runtext

hiþinka… auk × biorn × raistu × eftir × kil… …þur sint

hiþinka… auk × biorn × raistu × eftir × kil… …þur sint

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 2,10 m hög, 1,30 m bred (N-S) och 0,4 m tjock (närmast spetsovalt tvärsnitt). Avsmalnande uppåt. På Ö sidan ristningen. Runstenen är stöttad med järnkrampor.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Hedenger och Björn reste (stenen) efter Gilde(?), sin fader."

Skyltad 1984.
Uppmålad 1986.
Uppmålad 2005.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjutolft socken i Enköpings kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

2,5 m 180cg om väg (80-280cg).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjutolft socken eller Enköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.651378
Longitud: 17.37697
Lämnings-ID: L1943:7977
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjutolft 88:2
Sveriges runinskrifter: U642 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Enköping
Socken: Husby-Sjutolft
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7977