Runsten U641, L1941:9149, Övergran 106:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U641, L1941:9149
Foto av Runsten U641, L1941:9149
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Heðingeirr och Björn uppfostrade (denna) till minne av Gildi(?), den gode husbonden."

Visa originaltolkning och runtext

hiþinkair × auk [×] biorn × raistu × eftir × ki(l)t[a ×] bonta × koþa[n]

hiþinkair × auk [×] biorn × raistu × eftir × ki(l)t[a ×] bonta × koþa[n]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,2 m h, 0,9 m br (NV-SÖ) och intill 0,5 m tj.Avsmalnande uppåt med rakt avskuren topp. Tresidig genomskärning.På NÖ sidan ristningen. Runhöjd 5-8 cm. Lagad i toppen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Övergran socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mycket flack rygg (NNV-SSÖ). åkerholme med enstaka buskar.

13 m N om dikeskant, 3 m V 20cg S om sämre brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Övergran socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.602244
Longitud: 17.488934
Lämnings-ID: L1941:9149
Riksantikvarieämbetets ID: Övergran 106:1
Sveriges runinskrifter: U641 (Upplands runinskrifter)
Plats: Brunnsta bro
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Övergran
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:9149