Runsten U640, L1943:9111, Kalmar 13:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U640, L1943:9111
Foto av Runsten U640, L1943:9111
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Kúss(?)/Guss(?) och Sighjalmr lät resa stenen till minne av Andvéttr, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

× kus × auk × sikhialmr × litu + raisa + stin × iftiʀ · ant[ui]t · fa[þ]ur sin ·

× kus × auk × sikhialmr × litu + raisa + stin × iftiʀ · ant[ui]t · fa[þ]ur sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 2,10 m h, 0,60 m br (Ö-V), 0,4 m tj. Tresidig genomskärning. På N sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. Uppmålad. I V sidan är ett par borrhål med rester av grindhakar av järn (U 640). 3,5 m V om nr 1 är: 2) Minnessten, 1,90 m h, 0,8 m br (V 10cg N-Ö10cg S) och 0,4 m tj. På N sidan inskriften: "AB son 1816"Se text i boken! I Ö sidan av stenen är ett par grindhakarav järn och några borrhål med kvarsittande rester av andra järnhakar. 13a = vägsträckning se nr 76.Ändring: Dnr 7626/70 13:1 Imålad m runstensfärg. 13:2 imålad m svart lackfärg. 4/5 -71 BSn. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Åker, allé.

7 m SSÖ om landsväg samt intill och Ö om infartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.557313
Longitud: 17.518205
Lämnings-ID: L1943:9111
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 13:1
Sveriges runinskrifter: U640 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9111