Runsten U633, L1943:9590, Kalmar 3:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U633, L1943:9590
Foto av Runsten U633, L1943:9590
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"<...kifa> lät resa stenen till minne av Ulfketill, hennes husbonde. Han var far till Sig-..."

Visa originaltolkning och runtext

…kifa × lit × raisa × stain × eftiʀ × ulfkitil × bonta × sin han × u(a)ʀ × faþiʀ ' sikr…

…kifa × lit × raisa × stain × eftiʀ × ulfkitil × bonta × sin han × u(a)ʀ × faþiʀ ' sikr…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, mörkgrå gråsten, 1,55 m h, 0,80 m br (N 40cg V-S 40cg Ö) och 0,40 m tj. På V sidan ristningen. Runhöjd 8-9 cm. Uppmålad. På den ristade sidan 0,40 m från markytan har ett parti, 0,40-0,60 m, bortfallit. Stenen står i en låg cementsockel, ca 1x0,5m och 0,1 m h. 2325 m ÖNÖ om 1 och 7 m VSV om gamla Stockholm - Enköpingsvägen är: 2) Tidigare uppställningsplats för runsten U633, där den uppställdes 1932 från att tidigare ha legat i åkern påprästgårdens mark. Okänt när stenen flyttades dit från sin ursprungliga plats vid bron (1). Rev inv 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant N om bäck.

1) 2 m Ö om brukningsväg och 4 m N om bäck.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.55576
Longitud: 17.499531
Lämnings-ID: L1943:9590
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 3:1
Sveriges runinskrifter: U633 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9590