Runsten U632, L1943:9186, Kalmar 36:1 i Håbo, Uppsala
Foto av Runsten U632, L1943:9186
Foto av Runsten U632, L1943:9186
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Steinbjörn/Arinbjörn … hans bror Sœgsi.

Visa originaltolkning och runtext

…i ' o- …inbiorn … … …-oþ-r ' sin ' syhsa

…i ' o- …inbiorn … … …-oþ-r ' sin ' syhsa

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, röd sandsten, 1,25 m h, 0,95 m br och 0,1 m tj. På den ena sidan ristningen, på den andra ett ristat kors. Runhöjd 5-6 cm. Uppmålad. Stenen är hopsatt av flera fragment. Några saknas. Stenen står i en träsockel, 1,2 m l, 0,2 m br och 0,2 m h.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kalmar socken i Håbo kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Vapenhuset, Kalmar kyrka, N sidan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kalmar socken eller Håbo kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.54063
Longitud: 17.521809
Lämnings-ID: L1943:9186
Riksantikvarieämbetets ID: Kalmar 36:1
Sveriges runinskrifter: U632 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Håbo
Socken: Kalmar
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:9186