Runsten U63, L2012:317, Stockholm 1177 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U63, L2012:317
Foto av Runsten U63, L2012:317
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… stenen till minne av Björn …

Visa originaltolkning och runtext

· ke… [… stain × if-… bia… …]

· ke… [… stain × if-… bia… …]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, signum U 63, av röd sandsten, 0,47×0,42 m st och 0,16 m tj. Del av stenens centrala ornamentfält med djurslingor utan runor. Stenen avbildades under 1600-tal i mer komplett skick där då även delar av inskriften fortfarande fanns bevarade - "stain ift... bia..." (för roten av samma sten se RAÄ-nr Spånga 284:2, U ATA4027/61).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Spånga kyrka.
I vapenhuset. Ett fragment inmurat på utsidan av södra långhusmuren.
Vapenhuset, S väggen, Ö om ingången.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391531
Longitud: 17.911597
Lämnings-ID: L2012:317
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 1177
Sveriges runinskrifter: U63 (Upplands runinskrifter)
Plats: Spånga kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Olev
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:317