Runsten U624, L2017:3111, Bro 64:2 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U624, L2017:3111
Foto av Runsten U624, L2017:3111
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven och Björn och Igulfast lät resa stenen efter Igul, sin fader.

Visa originaltolkning

+ suain + auk + biarn × auk × ikulfastr × litu × raisa × stin × eftiʀ × ikul × faþur × sin ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstenen, gnejs, 2,4 m hög, 1,4 m bred (NV-SÖ) och intill 0,5 m tjock. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter mot NÖ. Runstenen lutar svagt mot SV. Den har postament av 0,3-0,8 m stora stenar. Försedd med upplysningsskylt. Borde imålas. Vid besöket 1979 närmast omöjlig att nå på grund av omgivande taggbuskar (slån) och brännässlor.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Sven och Björn och Igulfast läto resa stenen efter Igul, sin fader."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bro socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Står på bergryggens krön i gravfältets S spets.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bro socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.52715
Longitud: 17.578475
Lämnings-ID: L2017:3111
Riksantikvarieämbetets ID: Bro 64:2
Sveriges runinskrifter: U624 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ullvi (Toresta)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Ärnfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Bro
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3111