Runsten U62, L2013:1438, Spånga 61:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U62, L2013:1438
Foto av Runsten U62, L2013:1438
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och …

Visa originaltolkning och runtext

… …-r + au… …

… …-r + au… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, signum U 62. 1,65 m h och 1,4 m br vid basen, Avsmalnande upptill och 0,2-0,25 m br. Från toppen är ett 0,6 m br stycke bortslaget. Runslingans bredd är ca 9 cm. Inskrift: "anu[n]tr x lit x raisa staina -... ra x faþur x sin x auk x katil x ui x a[jfti]R b[o]nta sin". I mitten är ett kors.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Plan gräsmatta. Kyrkogård

Ca 2 m SV om Spånga kyrkas torn och ca 3 m SÖ om dess SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391544
Longitud: 17.911755
Lämnings-ID: L2013:1438
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 61:1
Sveriges runinskrifter: U62, U63, U64, U66, U67, U68
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1438