Runsten U61, L2014:8067, Spånga 284:3 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U61, L2014:8067
Foto av Runsten U61, L2014:8067
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Hjalmviðr och Þorbjǫrn (och) Gunnbjörn och Halfdan, de reste denna sten till minne av sin bror Ulfr och sin far Björn och sin bror Blákári(?)"

Visa originaltolkning och runtext

hialmuiþ(r) : auk : þurbiarn : kunbiarn : auk : halftan : þais : raistu : stin : þina : eftiʀ : bruþur : sin : ulf : auk : faþur : sen biarn : auk : bruþur : sen : blakari

hialmuiþ(r) : auk : þurbiarn : kunbiarn : auk : halftan : þais : raistu : stin : þina : eftiʀ : bruþur : sin : ulf : auk : faþur : sen biarn : auk : bruþur : sen : blakari

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av granit, signum U 61. 2,3 m h, 0,4-0,65 m br (ÖNÖ-ÖSÖ) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 6-8 cm. Inskrift: "hialmuiþ(r) : auk : þurbiarn : kunbiarn : auk : halftan : þais : raistu : stin : þina : eftiR : bruþur : sin : ulf : auk : faþur : sen biarn : auk : bruþur : sen : blakari". Ristningen vetter nu mot SSÖ. På baksidan, åt kyrkan till, är 1 större kors inristat.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

16 m SSV om gravkorets SÖ-ligaste hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.391406
Longitud: 17.912049
Lämnings-ID: L2014:8067
Riksantikvarieämbetets ID: Spånga 284:3
Sveriges runinskrifter: U61 (Upplands runinskrifter)
Plats: Spånga kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Gunnar
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:8067