Runsten U608, L2014:5652, Västra Ryd 36:1 i Upplands-Bro, Stockholm
Foto av Runsten U608, L2014:5652
Foto av Runsten U608, L2014:5652
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... Ígulbjǫrn (och) Kvígulfr, alla dessa bröder, Sigríðrs söner, lät resa stenarna ..."

Visa originaltolkning och runtext

… …[kulbi](u)rn ' kuihulfr ' þiʀ [b]ruþr al[iʀ lit]u [rita] stai(n)[o] (s)uniʀ siriþaʀ …

… …[kulbi](u)rn ' kuihulfr ' þiʀ [b]ruþr al[iʀ lit]u [rita] stai(n)[o] (s)uniʀ siriþaʀ …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 1,3 m h och 1,4 m br (N 15cg V-S 15cg Ö) och 0,2 m tj.Stenen, som är hopfogad av 3 st gragment, är avslagen upptill.Runhöjden är ca 11 cm. Beteckning U 608. Runslingorna och korseti mitten är ifyllda med röd färg. Stenen har lappats ihop medcement. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Ryd socken i Upplands-Bro kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Grässlätt mellan kyrkogård och väg

1 m VSV om kyrkogårdsmur och ca 3 m Ö 15cg N om väg, gående iriktning SSÖ-NNV. Runstenen står ca 4,5 m S 5cg V om muren vidkyrkogårdens NÖ, avrundade hör

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Ryd socken eller Upplands-Bro kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.533694
Longitud: 17.766714
Lämnings-ID: L2014:5652
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Ryd 36:1
Sveriges runinskrifter: U608 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Upplands-Bro
Socken: Västra Ryd
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:5652