Runsten U600, L1943:346, Börstil 1:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U600, L1943:346
Foto av Runsten U600, L1943:346
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Geirhildr lät göra landmärket till minne av Spraki(?), hennes son."

Visa originaltolkning och runtext

gaiʀilt(r) · lit · mirki · at · sbaraka · sun · sin

gaiʀilt(r) · lit · mirki · at · sbaraka · sun · sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,22 m hög, 0,3 m tjock och 0,65 m bred vid basen, upptill 0,78 m bred. Runslingans höjd 6-7 cm.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gerhild lät (göra) minnesmärket åt Sprake, sin son."

Flyttad och rest 1933.
Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Börstil socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.

C:a 15 m NÖ om SÖ hörnet av ekonomibyggnad, ca 7 m N26cg V om vägkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Börstil socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.319344
Longitud: 18.335961
Lämnings-ID: L1943:346
Riksantikvarieämbetets ID: Börstil 1:1
Sveriges runinskrifter: U600 (Upplands runinskrifter)
Plats: Sund
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Svartgrå granit
Runristare: Önjut
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Börstil
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:346