Runsten U60, L2013:1390, Bromma 72:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U60, L2013:1390
Foto av Runsten U60, L2013:1390
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... Oddr lät resa stenen till minne av Björn, Ingifríðrs far. Han var ViðisVíðis arvinge ..."

Visa originaltolkning och runtext

kirʀþu þʀir utr × lʀt + rnesn × s^tnea + iftʀr + bira fnþur + ʀkʀkriþnr × hna × ohr × irfʀkʀ uʀþa × h…-…þ

kirʀþu þʀir utr × lʀt + rnesn × s^tnea + iftʀr + bira fnþur + ʀkʀkriþnr × hna × ohr × irfʀkʀ uʀþa × h…-…þ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2,3 m h1,2 m br 0,3 m tj. Närmast rektangulärt tvärsnitt.Stenen har ristningar på 2 sidor. Den större ristningsytan medtext är vänd mot SV och den mindre ornamentala ristningsytan åtSÖ. Inskrift enligt UR"... Udd lät resa stenen efter BjörnIngrids fader. Han var Vides arvinge... Runstenen står på enMindre kulle 16x7 m (NV-SÖ) och 0,4-0,5 m h. SV om runstenen ärkullen stensatt med flata stenar 0,2-0,5 m st. Runt om på kullenväxer tätt med slånbärssnår, nyponsnår samt rönn och hägg. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dalgång mellan bergryggar (NNV-SSÖ) Obebyggd tomtmark

6 m N 40cg V om ägogräns (Ö 40cg N-V 40cg S) och 6 m S 30cg Ö omsagogräns (Ö 30cg N-V 30cg S) samt c:a 23 m Ö 30cg N om väg (N30cg V-S 30cg Ö)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ornamental slinga på höger sida.

Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.350426
Longitud: 17.900982
Lämnings-ID: L2013:1390
Riksantikvarieämbetets ID: Bromma 72:1
Sveriges runinskrifter: U60 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ängby, Bromma församling
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Samma som gjort U 124.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: Ca. 1100
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Ornamental slinga på höger sida.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:1390