Runsten U597, L1943:8411, Hökhuvud 16:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U597, L1943:8411
Foto av Runsten U597, L1943:8411
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ádjarfr ... Fullugi hade uppfostrat ... till minne av Védjarfr, deras far ..."

Visa originaltolkning och runtext

aterfr · … [· fuluki · lit(u)] · res… … · eftiʀ · uiterf ' faþur [sin …arm(i)lr · fals]…

aterfr · … [· fuluki · lit(u)] · res… … · eftiʀ · uiterf ' faþur [sin …arm(i)lr · fals]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödgrå granit, 1,47 m h, 0,75 m br (Ö-V) och 0,35 mtj. I övre änden är stenen spetsig. Ristningsytan vetter mot S.Runhöjden är 6-10 cm. V hälften av stenen saknas. Stenen repareradoch den kvarvarande texten är ifylld. Stenen består av tvåhopfogade delar, hitflyttade efter att de påträffats 1857 ibrokistan över ån. Ursprungligen 6 delar, enligt Bureus 1594. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hökhuvud socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdstomt.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hökhuvud socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.216583
Longitud: 18.20814
Lämnings-ID: L1943:8411
Riksantikvarieämbetets ID: Hökhuvud 16:1
Sveriges runinskrifter: U597 (Upplands runinskrifter)
Plats: Prästgården
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödgrå granit
Runristare: Önjut
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Hökhuvud
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:8411