Runsten U595, L1943:914, Harg 114:1 i Östhammar, Uppsala
Foto av Runsten U595, L1943:914
Foto av Runsten U595, L1943:914
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Guðleifr och Sigviðr, Aldulfs ... arvingar, lät hugga stenen till minne av sin far och Sigborg, hans mor."

Visa originaltolkning och runtext

kuþlef · uk · sihuiþr : altulfs^rf · s · a^rfæi- · litu · hakua · sten · æftir : fa^þur : sin : ok : sihbo^rh mo^þo^r : hans :

kuþlef · uk · sihuiþr : altulfs^rf · s · a^rfæi- · litu · hakua · sten · æftir : fa^þur : sin : ok : sihbo^rh mo^þo^r : hans :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,45 m hög, 0,5-0,7 m bred (NNV-SSÖ), 0,3 m (kanten motNNV) -0,15 m (kanten mot SSÖ) tjock. Runhöjd 0,08-0,09 m. Se skiss i boken.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Gudlev och Sigvid, Aldulvs arvingar, läto hugga stenen sfter sin fader och (efter) Sigborg, hans moder." Anledning till stenens berömmelse är dock i första hand runstenens bilder.

Skyltad 1980.
Uppmålad 1989.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Harg socken i Östhammars kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sandblandad morän. Skogsmark, tallskogshörn. Sandig morän. Skogsmark. Tallskog.

5 m V om vägskäl (NNV-SSÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Harg socken eller Östhammar kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 60.153306
Longitud: 18.420975
Lämnings-ID: L1943:914
Riksantikvarieämbetets ID: Harg 114:1
Sveriges runinskrifter: U595 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Östhammar
Socken: Harg
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:914