Runsten U594, L2015:8111, Väddö 32:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U594, L2015:8111
Foto av Runsten U594, L2015:8111
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Ketilbjörn lät resa stenen …

Visa originaltolkning

… …(k) × kitilbiurn × litu × s… …[is]… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Del av runsten, 0,8 m l 0,35 m br och 0,09 m tj. Stenen är på sinabägge sidor helt flat. Runslingans höjd 0,08 m. Ingen person hadevid inventeringstillfället kännedom om fyndplats. Se Skiss! T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Väddö socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Lärosal i "Tingshuset" Väddö folkhögskola

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Väddö socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.976269
Longitud: 18.818711
Lämnings-ID: L2015:8111
Riksantikvarieämbetets ID: Väddö 32:1
Sveriges runinskrifter: U594 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Övrig kulturhistorisk lämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Väddö
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:8111