Runsten U592, L1943:6446, Knutby 65:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U592, L1943:6446
Foto av Runsten U592, L1943:6446
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...-efni och Ótryggr och Sigtryggr och Ásgeirr reste stenen(?) till minne av Loðinn ... Ásgeirr reste till minne av Loðinn, deras far.(?)"

Visa originaltolkning och runtext

…semni · ok · o(t)[irikr · ok · shktirikr · ok · a]skaiʀ · r[a… … iftiʀ ·] luþin [·] … …[s]kaiʀ · riti · e[ftiʀ · …u](þ)in : fa^þur · [siʀa]…

…semni · ok · o(t)[irikr · ok · shktirikr · ok · a]skaiʀ · r[a… … iftiʀ ·] luþin [·] … …[s]kaiʀ · riti · e[ftiʀ · …u](þ)in : fa^þur · [siʀa]…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, 0,45 m h, 0,3 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 7-9 cm. Ristningen vetter mot N och V. Resten av stenen enl uppg inmurad i ladugårdsgrund. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knutby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Sluttning mot SV, trädgård.

12 m Ö 30cg S om SÖ hörn av hus (stenen står i kanten av häck)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knutby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.902791
Longitud: 18.244521
Lämnings-ID: L1943:6446
Riksantikvarieämbetets ID: Knutby 65:1
Sveriges runinskrifter: U592 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Knutby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6446