Runsten U590, L1943:6375, Knutby 36:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U590, L1943:6375
Foto av Runsten U590, L1943:6375
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ragnbjǫrn lät resa stenen till minne av sin styvfader(?) Víghjalmr/Véhjalmr, och Fullugi(?) Freygeirrs(?) arvinge. Eysteinn.

Visa originaltolkning och runtext

· ranbʀarn · lʀt · rasa · stan · aftʀ · saur · san · uʀhʀalm · nuk · fuilhʀ · frihas · arfʀ · ustain ·

· ranbʀarn · lʀt · rasa · stan · aftʀ · saur · san · uʀhʀalm · nuk · fuilhʀ · frihas · arfʀ · ustain ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,6 m h, 1,1 m br (Ö 5cg N-V 5cg S) och 0,14-0,22 m tj. Runhöjd 7-10 cm. Formen närmast rektangulär, uppåt någotavsmalnande och slutande i en svag spets. Framsidan åt N. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Knutby socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Nedom bergkulle i S-sluttande lermark ned mot sjö. Hagmark intill åkermark.

13 m Ö 10cg S om åkerhörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Knutby socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.897141
Longitud: 18.376976
Lämnings-ID: L1943:6375
Riksantikvarieämbetets ID: Knutby 36:1
Sveriges runinskrifter: U590 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Knutby
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6375