Runsten U567, L2016:5125, Lohärad 26:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U567, L2016:5125
Foto av Runsten U567, L2016:5125
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ǫnundr och Sveinn(?)/Seinn(?) och Ernbjǫrn och Hegviðr(?)

Visa originaltolkning och runtext

(a)nutr · au(k) · sai(n) [· auk × irbiarn × a]uk · hahuʀþr

(a)nutr · au(k) · sai(n) [· auk × irbiarn × a]uk · hahuʀþr

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av blåsvart, basisk stenart, 1,3 m h och 0,9 m br 0,2-0,25tj. På stenens V bredsida (N 15cg V-S 15cg Ö) är runristningen0,9 m h och 0,8 m br. Stenens topparti avlaget, varvidinristningen skadats. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lohärad socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SÖ-sluttande mark. Kyrkogård

2 m N 15cg V om kyrkogårdens Ö grind och omedelbart intill och V om bogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lohärad socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.807075
Longitud: 18.560064
Lämnings-ID: L2016:5125
Riksantikvarieämbetets ID: Lohärad 26:1
Sveriges runinskrifter: U567 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lohärads kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Blåsvart basalt stenart
Runristare: Östen 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Lohärad
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5125