Runsten U558, L2013:3076, Husby-Sjuhundra 208 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U558, L2013:3076
Foto av Runsten U558, L2013:3076
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Må Gud och Maria hjälpa Sibbis(?) och Ragn-... och Hárukrs och Gyríðrs ande.

Visa originaltolkning och runtext

kuþ + hialbi + auk + mar-a + ant + sib- … -uk + rakn-…s + auk + haruks + auk + gyriþaʀ

kuþ + hialbi + auk + mar-a + ant + sib- … -uk + rakn-…s + auk + haruks + auk + gyriþaʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, U 558. En del av stenen har tidigare varit placerad vid prästgården, se Husby-Sjuhundra 19:1.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740093
Longitud: 18.530224
Lämnings-ID: L2013:3076
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 208
Sveriges runinskrifter: U558 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:3076