Runsten U541, L2016:2074, Husby-Sjuhundra 20:2 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U541, L2016:2074
Foto av Runsten U541, L2016:2074
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Här ligger Sigreifr/Særeifr, bror ... Och Œpir ristade runorna."

Visa originaltolkning och runtext

iar likr ' serifr ' broþir ' þ-… … in ' ybir risti ru-iʀ

iar likr ' serifr ' broþir ' þ-… … in ' ybir risti ru-iʀ

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, 1,45 m hög, 0,78 m bred (ÖNÖ4VSV) och 0,12 m tjock. Runhöjd 4,5-6 cm. Ristningpå den mot NNV vända sidan.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Här ligger Sigrev, broder till .. och Öpir ristade runorna."

Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N Kyrkoväggen

0,45 m ÖNÖ om nr 20:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740277
Longitud: 18.530061
Lämnings-ID: L2016:2074
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 20:2
Sveriges runinskrifter: U541 (Upplands runinskrifter)
Plats: Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2074