Runsten U540, L2016:2073, Husby-Sjuhundra 20:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U540, L2016:2073
Foto av Runsten U540, L2016:2073
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Eiríkr och Hákon och Ingvarr och Ragnhildr, de... Han dog i Grekland. Må Gud och Guds moder hjälpa hans själ."

Visa originaltolkning och runtext

airikr ' auk hokun ' auk inkuar aukk rahn[ilt]r ' þou/þouh h--…/--… … …-ʀ ' -na hon uarþ [tau]þ(r) [a] kriklati ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþi(ʀ)

airikr ' auk hokun ' auk inkuar aukk rahn[ilt]r ' þou/þouh h--…/--… … …-ʀ ' -na hon uarþ [tau]þ(r) [a] kriklati ' kuþ hialbi hons| |salu| |uk| |kuþs muþi(ʀ)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sandsten, 1,5 m hög, 1,1 m bred (ÖNÖ-VSV) och 0,11 m tjock. Runhöjd 9-11 cm. Ristning på den mot NNV vända sidan.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Erik och Håkon och Ingvar och Ragnhild, de ... Han blev död i Grekland. Gud och Guds moder hjälpe hans själ."

Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N Kyrkoväggen

8 m ÖNÖ om NV hörnet på långhuset av Husby-Sjuhundra kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Samma brödrakrets som nämns på U 513.

Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740285
Longitud: 18.53011
Lämnings-ID: L2016:2073
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 20:1
Sveriges runinskrifter: U540 (Upplands runinskrifter)
Plats: Husby-Lyhundra kyrka (nu: Husby-Sjuhundra)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Torbjörn skald
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: 1030-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Samma brödrakrets som nämns på U 513.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:2073