Runsten U539, L2016:1509, Husby-Sjuhundra 21:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U539, L2016:1509
Foto av Runsten U539, L2016:1509
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Djarfr och Órœkja och Vígi och Jógeirr och Geirhjalmr, alla dessa bröder hade §B denna sten rest till minne av Sveinn, deras bror. Han dog i Jútland. Han tänkte §C resa till England. Må Gud och Gud\ 's mor hjälper hans ande och själ bättre än han förtjänade."

Visa originaltolkning och runtext

§A tiarfʀ × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiʀ × uk × kiʀialmʀ × þiʀ bryþr × aliʀ × litu × risa × §B stin þina × iftiʀ × suin × bruþur × sin × saʀ × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti §C fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| × |kus muþiʀ × betr × þan an karþi til

§A tiarfʀ × uki × urika × uk ' uiki × uk × iukiʀ × uk × kiʀialmʀ × þiʀ bryþr × aliʀ × litu × risa × §B stin þina × iftiʀ × suin × bruþur × sin × saʀ × uarþ × tuþr a × iut(l)ati × on skulti §C fara × til × iklanþs × kuþ × ialbi × (o)ns × at uk salu × uk| × |kus muþiʀ × betr × þan an karþi til

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, mörkgrå, gnejsgranit, 2,5 m hög, 0,5 m bred (Ö 12cg N-V 12cgS) och 0,5 m tjock. Närmast kvadratisk genomskärning. Runhöjd 6-8 cm. Ristningar på de sidor som vetter åt V, S och Ö, vardera i en likartad enkel slinga, som löper pararellt med stenens kant. Stenen har ovanlig, pelarlik form, sannolikt bearbetad förhuggning.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Djärv och Orökja och Vige och Joger och Gerhjälm, dessa alla bröder läto resa denna sten efter Sven, sin broder. Han blev död på Jutland. Han skulle fara till England. Gud och Guds moder hjälpe hans ande och själ, bättre än han förtjänade."

Uppmålad 1978.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Sjuhundra socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

0,4 m SÖ om SV hörnet av långhuset på Husby-Sjuhundra kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Sjuhundra socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.740147
Longitud: 18.529964
Lämnings-ID: L2016:1509
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Sjuhundra 21:1
Sveriges runinskrifter: U539 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Husby-Sjuhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:1509