Runsten U53, L2015:7240, Stockholm 9:1 i Stockholm, Stockholm
Foto av Runsten U53, L2015:7240
Foto av Runsten U53, L2015:7240
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorsteinn och Freygunnr, de … stenar till minne av … deras son."

Visa originaltolkning och runtext

þor--ain · auk · fraykun ' þau …- · stain ' iftiʀ -… sun sin

þor--ain · auk · fraykun ' þau …- · stain ' iftiʀ -… sun sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1x0,5 m, inmurad i yttervägg till hus i korsningenKåkbrinken-Prästgatan. Text enligt SNOK: Torsten och Konugonen(?)____ sten efter sin son. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Stockholm socken i Stockholms kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Stockholm socken eller Stockholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.324729
Longitud: 18.070177
Lämnings-ID: L2015:7240
Riksantikvarieämbetets ID: Stockholm 9:1
Sveriges runinskrifter: U53 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kåkbrinken
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Stockholm
Socken: Stockholm
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:7240