Runsten U526, L2017:7280, Frötuna 19:3 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U526, L2017:7280
Foto av Runsten U526, L2017:7280
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A … Sibbi(?) far … §B … till minne av husbonde …

Visa originaltolkning och runtext

§A … …iba · faþu(r) … §B … at · bonta …

§A … …iba · faþu(r) … §B … at · bonta …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, ljusgrå granit, ca 0,6-0,4 m. Runhöjd ca 7-10 cm.

Nr 19:3 och 19:4 kan av materialet att döma vara samma sten.

Enligt Upplands runinskrifter är 19:3 inskrift U 526 B och inskriften lyder:"...efter (sin) make..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Frötuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka

Inmurad i Frötuna kyrkas V gavel ca 3 m över marken och 1 m från kyrkans SV hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Frötuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.741515
Longitud: 18.674926
Lämnings-ID: L2017:7280
Riksantikvarieämbetets ID: Frötuna 19:3
Sveriges runinskrifter: U526 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Frötuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7280