Runsten U519, L2016:8803, Skederid 21:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U519, L2016:8803
Foto av Runsten U519, L2016:8803
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Jóbjǫrn och Enni reste stenen till minne av Geirbjǫrn(?)/Ernbjǫrn/Eir-Bjǫrn(?), deras far - Þulir(?) högg dessa runor -, må Gud se (honom)."

Visa originaltolkning och runtext

· iubrn : uk × ini : riti × iþrn : iftiʀ + iʀbrn : faþur : isin : þuliʀ · iuk · runar × þisi × isi kuþ +

· iubrn : uk × ini : riti × iþrn : iftiʀ + iʀbrn : faþur : isin : þuliʀ · iuk · runar × þisi × isi kuþ +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljust gråaktig granit, 1,45 m h, 0,7 m br (Ö 20cg-V20cg S) och 0,2-0,4 m tj. På NNV bredsidan är inristningen, 1,45m h och 0,5 m br. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skederid socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt SSÖ- sluttande moränmark ner mot uppgrundat sjöinlopp.Impediment mellan åkermarker

15 m SSÖ om landsväg (ÖNÖ-VSV), 1,5 m ÖNÖ om brukningsväg(NNV-SSÖ) och 0,5 m V om åkerkant (N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ristaren verkar runkunnig men ej skrivkunnig. Wessén menar att runföljden þuliR möjligen kan tolkas som namnet ÞorlæifR.

Vill du se flera runstenar i Skederid socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.735205
Longitud: 18.449792
Lämnings-ID: L2016:8803
Riksantikvarieämbetets ID: Skederid 21:1
Sveriges runinskrifter: U519 (Upplands runinskrifter)
Plats: Salmunge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: þuliR
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Ristaren verkar runkunnig men ej skrivkunnig. Wessén menar att runföljden þuliR möjligen kan tolkas som namnet ÞorlæifR.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Skederid
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:8803