Runsten U517, L2016:9298, Skederid 18:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U517, L2016:9298
Foto av Runsten U517, L2016:9298
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... (de) reste stenen till minne av Hárukr, deras bror; och Ragnhildr(?) ... hennes husbonde, och till minne av (deras) söner ... dessa runor."

Visa originaltolkning och runtext

+ a-… … …- + ra---u + stain + eftir haruk + bruþur + sin + in + rakn-… … …anta + sin + auk + at suni + … … … …ar þisi

+ a-… … …- + ra---u + stain + eftir haruk + bruþur + sin + in + rakn-… … …anta + sin + auk + at suni + … … … …ar þisi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, gråaktig granit, 1,07 m l och 0,7 m br. Nedredelen av stenen saknas och inskriften är därför ofullständigt bevarad. U 517.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Skederid socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krönpartiet av låg moränhöjd. Skederids kyrka
Ett fragment är inmurat i västgaveln, ett ligger under trägolvet.
I liggande ställning, inmurad i kyrkans V gavel, omkr 10 m ovan mark, 2,5 m ovanför och något till höger om gavelfönstret.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

1 fragment funnet 1944 under trägolvet i kyrkan.

Vill du se flera runstenar i Skederid socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.732997
Longitud: 18.501533
Lämnings-ID: L2016:9298
Riksantikvarieämbetets ID: Skederid 18:1
Sveriges runinskrifter: U517 (Upplands runinskrifter)
Plats: Skederids kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torbjörn skald
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: 1 fragment funnet 1944 under trägolvet i kyrkan.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Skederid
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:9298