Runsten U515, L2015:1344, Rimbo 62:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U515, L2015:1344
Foto av Runsten U515, L2015:1344
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunni lät resa stenen till minne av Alfgeirr, hans far. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

kuni lit + stain + rita + eftiʀ × alfkiʀ faþur + sen + kuþ hialbi ant hans

kuni lit + stain + rita + eftiʀ × alfkiʀ faþur + sen + kuþ hialbi ant hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljus gråaktig granit, 1,55 m h, 0,75 m br (N-S) och 0,1-0,35 m tj. På Ö bredsidan är runristningen: 1,45 m h och 0,73 m br.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Nu ca 200m väster om kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rimbo socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749437
Longitud: 18.388337
Lämnings-ID: L2015:1344
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 62:1
Sveriges runinskrifter: U515 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rimbo kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Torsten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1344