Runsten U514, L2015:1915, Rimbo 60:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U514, L2015:1915
Foto av Runsten U514, L2015:1915
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ǫnundr lät också göra bron och resa stenen till minne av Ketilfastr, hans fader, och Farulfr (även gjort)."

Visa originaltolkning och runtext

+ anuntr · lit · auk · kera · bro · auk · stain riti · eftiʀ · ketilfast · faþur · sin · ok · farulfr ·

+ anuntr · lit · auk · kera · bro · auk · stain riti · eftiʀ · ketilfast · faþur · sin · ok · farulfr ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av ljust gråaktig granit, 2,5 m h, 1,4 m br (N 10cg Ö-S10cg V) och 0,3 m tj. På övre delen av Ö bredsidanärrunristningen, 1,5 m h och 1,05 m br. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bred, flack moränrygg, utlöpande från markerad moränhöjd.Kyrkogård

1,1 m VSV om hörn mellan kyrkans långhus och vapenhus och 0,5 m Vom vapenhusets yttermur

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rimbo socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.74913
Longitud: 18.390453
Lämnings-ID: L2015:1915
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 60:1
Sveriges runinskrifter: U514 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1915