Runsten U513, L2015:1916, Rimbo 61:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U513, L2015:1916
Foto av Runsten U513, L2015:1916
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ǫnundr och Eiríkr och Hákon och Ingvarr reste denna sten till minne av Ragnarr, deras bror. Må Gud hjälpa hans ande."

Visa originaltolkning och runtext

· anuntr · auk · airikr · auk · hakun · auk · inkuar · rais-- … (þ)(i)(n)-(a) · (i)(f)(t)ir · raknar · bruþur sin · kuþ · hialbi ant · hans

· anuntr · auk · airikr · auk · hakun · auk · inkuar · rais-- … (þ)(i)(n)-(a) · (i)(f)(t)ir · raknar · bruþur sin · kuþ · hialbi ant · hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av skifferrik, ljusbrun gnejs, 2,35 m l och intill 0,75 m br. På runstenens S (översta) parti är ristningen, 1,45 m l och 0,65 m br. För fotografier av runstenen se det inskannade bokuppslaget under Referens.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rimbo socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Bred, flack moränrygg (NNV-SSÖ), utlöpande från markerad moränhöjd. Kyrkogård
Inmurad i kyrkans östra gavel.
Ö yttermuren av koret, 0,75 m ovan markytan

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Samma brödrakrets som nämns på U 540.

Vill du se flera runstenar i Rimbo socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.749153
Longitud: 18.390928
Lämnings-ID: L2015:1916
Riksantikvarieämbetets ID: Rimbo 61:1
Sveriges runinskrifter: U513 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rimbo kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare: Torbjörn skald
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering: 1030-talet
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Samma brödrakrets som nämns på U 540.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Rimbo
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:1916