Runsten U512, L2017:7035, Fasterna 59:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U512, L2017:7035
Foto av Runsten U512, L2017:7035
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

§A Freybjörn … och Frey-…(?) …-finnr, de reste denna sten till minne av Guðmarr/Guðvarðr(?), deras gode far och Tumi/Tummi, deras bror. Må Gud och Guds mor hjälpa deras andar och själar bättre än de har gjort. §B Här kommer stenen att stå vid bron. Söner placerade (den) till minne av (sin) gode far. Geir-…/Geirr … §C … landmärke till minne av bonde …

Visa originaltolkning

§A fryb… … …i × huk f(r)… …(f)-þr × þiʀ ristu × sti- -…(n)a × iftiʀ × kuþ-ar × …(a)þur × sin kuþan × huk tuma + (b)…-þur × sin ×× kuþ …i ot × þiʀa × huk × salu × hu… … …uþiʀ × bitr × þan × þiʀ × -ar- × h… §B …ir × skal × stan^ta × stin × uiþ- bryku × suniʀ × at × faþuʀ satu · kuþan · kaiʀ -… … §C --(u)-aʀ × mirki × at × bua-… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 2,5 m hög, 0,8 m bred och 0,2-0,3 m tjock. Runhöjd 6-8 cm. Ristningen vetter huvudsakligen mot S samt en slinga mot NV. Stöttad med en järnbalk på N sidan. Runslingan består av 4 parallella rader på framsidan och en på NV sidan samt kors upptill. Svårläst pga grovkristallinisk bergart och vittrande målning. T

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Fröbjörn ... bryku söner, efter (sin) fader ... sin broder. Gud ..."

Rotpartiet av runstenen restes 1942.
Två förlorade fragment upptäcktes 1948.
Fragmenten flyttades till rotpartiet och runstenen lagades 1952.
Uppmålad 2002.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Fasterna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Mot S-sluttande moränmark. Hagmark

14 m V om åkerkant (N-S) och 3 m N om åkerkant (Ö-V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Fasterna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.736145
Longitud: 18.263057
Lämnings-ID: L2017:7035
Riksantikvarieämbetets ID: Fasterna 59:1
Sveriges runinskrifter: U512 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Fasterna
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7035