Runsten U511, L2017:9261, Kårsta 28:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U511, L2017:9261
Foto av Runsten U511, L2017:9261
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Védjarfr och Danr och Fastarr och Halfdan har rest stenen till minne av sin far Fasti.

Visa originaltolkning och runtext

+ uitiarf + uk + tan ' uk · fastar · uk · halftan + lata + reisa ⁓ stein ⁓ aftʀ + faþur sn ' fasta ·

+ uitiarf + uk + tan ' uk · fastar · uk · halftan + lata + reisa ⁓ stein ⁓ aftʀ + faþur sn ' fasta ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runste, granit, 1,6 m h 1-1,4 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och0,25-00,3 m tj. Runhöjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SÖ. Stenenlutar ca 25cg mot NV. Delar av överdelen samt baksidan lagad medgrå cement. Runtexten är en drakslinga som i sin övre delinnesluter ett kors. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttning i moränmar. Skogsmark

5 m Ö om väg på en punkt 60 m SSV om mindre vägskäl och 8 m VNV omtomthörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.640378
Longitud: 18.228728
Lämnings-ID: L2017:9261
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 28:1
Sveriges runinskrifter: U511 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:9261