Runsten U510, L2012:487, Kårsta 136 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U510, L2012:487
Foto av Runsten U510, L2012:487
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Freysteinn, Þorbjǫrn, Fasti, Vénjótr, Ulfr, Gunndjarfr: dessa bröder reste stenen till minne av Þorsteinn, sin fader."

Visa originaltolkning och runtext

× frystin × þorbiurn × fasti × uiniutr × ulfr × kuntiarfr × þaiʀ × bruþr × raistu × stin : at · þorstin : faþur × sin ·

× frystin × þorbiurn × fasti × uiniutr × ulfr × kuntiarfr × þaiʀ × bruþr × raistu × stin : at · þorstin : faþur × sin ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten (U 510), av granit. 2,25 m H, 2,3 m br (nedtill) och 1,80 m mitt över ristningen. Ristningsytan är svagt bruten i två fält med mitten något t. v. om mitten. Inskrift: "Frösten, Torbjörn, Faste, Vinjut, Ulv, Gunndjärv, de bröderna reste stenen till minne av Torsten, sin fader". Belägen omedelbart Ö om äldre vägsträckning (RAÄ-nr 18:2).

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

20-30 år äldre än U 511.

Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.637797
Longitud: 18.23108
Lämnings-ID: L2012:487
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 136
Sveriges runinskrifter: U510 (Upplands runinskrifter)
Plats: Mälsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Ärnfast
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: 20-30 år äldre än U 511.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2012:487