Runsten U505, L2016:5694, Kårsta 75:1 i Vallentuna, Stockholm
Foto av Runsten U505, L2016:5694
Foto av Runsten U505, L2016:5694
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Alríkr lät resa stenen och göra bron till minne av Helgi, hans son; Hultríkr och Auðin till minne av sin bror. Sveinn ristade."

Visa originaltolkning och runtext

alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' -k ' bro ' kiara ' iftiʀ ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auþin iftiʀ broþur sin suain risti

alrikr ' lit ' rita ' stai(n) ' -k ' bro ' kiara ' iftiʀ ' hilha ' sun sin ' hultrikr ' auk ' auþin iftiʀ broþur sin suain risti

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten, granit, ca 1,3 m h och 0,7-0,8 m br. Stenen är inmuradi V kyrkgavelns S del på ca 7 m höjd och 1 m ovanför takfoten.Stenen lugger horisontellt med fotsidan åt S, med ristningen motV. Runhöjd ca 6-8 cm. 2) Runstensfragment, ljus granit 0,6 m h,0,6 m br (Ö-V) och 0,3-0,4 m tj. Runhöjd 10 cm.Stenen blevfunnen år 1939 vid Broby tegelbruk och fördes samma år tillkyrkogården. Bevakas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kårsta socken i Vallentuna kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård
Inmurad i västra gavlen nära takfoten.
Nr 1 är: V kyrkgavelns S hörn (ca 7 m över markytan). Nr 2 äromedelbart S om kyrkogårdsmur och 1 m V om ingång tillkyrkogården

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kårsta socken eller Vallentuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.652608
Longitud: 18.24088
Lämnings-ID: L2016:5694
Riksantikvarieämbetets ID: Kårsta 75:1
Sveriges runinskrifter: U505 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kårsta kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Sten
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Vallentuna
Socken: Kårsta
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5694