Runsten U501, L2016:3858, Närtuna 146:1 i Norrtälje, Stockholm
Foto av Runsten U501, L2016:3858
Foto av Runsten U501, L2016:3858
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Spjallboði och Ulfr och Holmfastr och Geir-… … deras far(?)/bror(?) och Björns son.

Visa originaltolkning och runtext

sbialbuþi ' auk ' hulfr ' auk ' hulmfastr auk ' keir-…/keir- … …þur sin auk sun biarn

sbialbuþi ' auk ' hulfr ' auk ' hulmfastr auk ' keir-…/keir- … …þur sin auk sun biarn

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, inmurad i N ytterväggen av Närtuna kyrka så attendast den ristade sidan av stenen synlig till största delen. Densynliga lodräta ytan är 2,50-1,25 m st. Runhöjd 8 cm. Ristningenvetter nu åt N. Stenen har inmurats liggande med sin ena långsidai marknivå och med toppen åt Ö. Tydliga med rött imålade runoroch slingor. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Närtuna socken i Norrtälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkomur. Kyrkogård
Inmurad på yttersidan av norra gaveln till sakristian.
2,7 m V om NÖ hörnet av sakristian av Närtuna kyrka

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Samma familj som på U 363 enligt Salberger 1977.

Vill du se flera runstenar i Närtuna socken eller Norrtälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.693417
Longitud: 18.151583
Lämnings-ID: L2016:3858
Riksantikvarieämbetets ID: Närtuna 146:1
Sveriges runinskrifter: U501 (Upplands runinskrifter)
Plats: Närtuna kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Öpir 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Samma familj som på U 363 enligt Salberger 1977.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Norrtälje
Socken: Närtuna
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:3858