Runsten U496, L1943:1023, Husby-Långhundra 24:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U496, L1943:1023
Foto av Runsten U496, L1943:1023
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ragnfastr lät göra dessa landmärken för Ingifastrs och Gulleifrs själar.

Visa originaltolkning och runtext

[ranfastr ' lit ' kera '] merki · þ[i]sun · fir sia[l ikifatar ·] auk · kulifs

[ranfastr ' lit ' kera '] merki · þ[i]sun · fir sia[l ikifatar ·] auk · kulifs

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 0,8 m hög och 0,6 m bred (Ö-V) samt 0,4 m tjock. Runhöjd 6 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Ragnfast lät göra dessa märken för Ingefasts själ och Gullevs."

Sönderslagen 1907.
Lagad och rest 1940.
Uppmålad 1994.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag NÖ-sluttning. Åker.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.744709
Longitud: 18.038417
Lämnings-ID: L1943:1023
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 24:1
Sveriges runinskrifter: U496 (Upplands runinskrifter)
Plats: Tibble
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Önjut
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:1023