Runsten U495, L1943:7925, Husby-Långhundra 103:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U495, L1943:7925
Foto av Runsten U495, L1943:7925
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... och Ingifastr och Ingimundr, de var bröder, sönerna ..."

Visa originaltolkning och runtext

…-iʀ × auk × inki[f](a)(s)(t)(r) [× auk] × [inki]muntr × þaiʀ × uaʀu × (b)(r)[uþr ×] suniʀ × s-… ×

…-iʀ × auk × inki[f](a)(s)(t)(r) [× auk] × [inki]muntr × þaiʀ × uaʀu × (b)(r)[uþr ×] suniʀ × s-… ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sönderslagen i 5 delar, vilka är sammanfogade på två ställen i kyrkomuren nämligen:
- Runsten, del av: 0,65x0,55 m st. Runhöjd 7-8 cm.
- Runsten, 4 delar av, 0,25-0,6 m st. Sammanfogade bildar de en 1x0,75 m st yta. Runhöjd 7 cm.
Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"... och Ingefast och Ingemund, de voro bröder, söner ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkomur på kulle i lerdal.

2,5 resp 4 m S om NV hörnet på sakristian.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.750738
Longitud: 18.017603
Lämnings-ID: L1943:7925
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 103:1
Sveriges runinskrifter: U495 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:7925