Runsten U494, L1943:832, Husby-Långhundra 104:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U494, L1943:832
Foto av Runsten U494, L1943:832
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Brúnkell lät resa denna sten till minne av Reginmundr(?), hans far(?), arvtagaren ..."

Visa originaltolkning och runtext

brunkil ' li[t] ' [r]ita ' stain ' þina ' i[ftiʀ uiki(n)(m)(r) …þu]ʀ ' [sin · h]rfa …[star]

brunkil ' li[t] ' [r]ita ' stain ' þina ' i[ftiʀ uiki(n)(m)(r) …þu]ʀ ' [sin · h]rfa …[star]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grågranit, 1,2 m h och 0,6 m br. Runhöjd: 7,5-9 cm. Runstenen är inmurad i kyrkoväggen omedelbart ovan markytan, i liggande ställning.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Brunkel lät uppresa denna sten efter Rägnmund(?), sin fader(?), arvinge till ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Långhundra socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkovägg på kulle i flack lerdal.

2 m S om NÖ:a hörnet på kyrkan.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Långhundra socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.750438
Longitud: 18.017514
Lämnings-ID: L1943:832
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Långhundra 104:1
Sveriges runinskrifter: U494 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Husby-Långhundra
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:832