Runsten U492, L1943:5729, Lagga 45:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U492, L1943:5729
Foto av Runsten U492, L1943:5729
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásbjǫrn och Gísl och Auðbjǫrn lät resa stenen till minne av Björn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

× asbion + auk + kisl + aurir + auk + auþbiorn + litu rita + stin aftʀ + biorn + foþur sin +

× asbion + auk + kisl + aurir + auk + auþbiorn + litu rita + stin aftʀ + biorn + foþur sin +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,65x1,35x0,45 m. Runslingans höjd 10 cm. Stenens framsida mot SV. Se även Inventeringsbok under Dokument och bilder.
Runstenen upprestes i ny markbädd av Upplandsmuseet 2019-12-16.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttning av moränmark. Skogsmark, lövskog.

0,5 m NÖ liten väg (NV-SÖ) till boningshus. 35 m SÖ om N hörnetav bostadshus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.790411
Longitud: 17.840384
Lämnings-ID: L1943:5729
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 45:1
Sveriges runinskrifter: U492 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5729