Runsten U490, L1943:5940, Lagga 9:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U490, L1943:5940
Foto av Runsten U490, L1943:5940
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Geirbjörn och Jǫfurbjǫrn och Véfastr, de reste denna sten till minne av Geirbjörn, deras bror. Må Gud hjälpa hans ande och själ."

Visa originaltolkning och runtext

kiʀbiarn × uk × ihfurbiarn × uk × uifastr × þiʀ × ristu stin × þina × iftiʀ × kiʀbiarn × bruþur sin × kuþ ialbi ans ot uk salu

kiʀbiarn × uk × ihfurbiarn × uk × uifastr × þiʀ × ristu stin × þina × iftiʀ × kiʀbiarn × bruþur sin × kuþ ialbi ans ot uk salu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,7x1x0,3 m. Stenen står fastmurad i marken. Stenens framsida med runorna är mot NV. Runslingans höjd 8-9 cm. Revidering1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack lerdal. Kant mellan väg och åker.

1 m NV om infartsväg (NÖ-SV). 6 m NÖ om landsväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.775167
Longitud: 17.848142
Lämnings-ID: L1943:5940
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 9:1
Sveriges runinskrifter: U490 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:5940