Runsten U49, L2016:5685, Lovö 39:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U49, L2016:5685
Foto av Runsten U49, L2016:5685
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Sigrøðr(?), Holmsteinn (och) Ketilfastr lade(?) till minne av(?)"

Visa originaltolkning och runtext

+ siʀ + hulmstain + ketilfastr + laþi a '

+ siʀ + hulmstain + ketilfastr + laþi a '

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,03 m h 0,83 m br 0,12 m tj. Av röd sandsten. Inskriftenåt S. Runslingans bredd är ca 8 cm. Har legat somhörnsten underkyrktornets S vägg där den återfanns 1935. Text:SIR HOLMSTEN,KETTILSFAST LADE Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård på gräsmatta, intill och S samt intill och Ö om grusgång

1,5 m S om kyrka. Se skiss nr 41

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321237
Longitud: 17.839642
Lämnings-ID: L2016:5685
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 39:1
Sveriges runinskrifter: U49 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5685