Runsten U484, L1943:6649, Lagga 40:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U484, L1943:6649
Foto av Runsten U484, L1943:6649
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Œringr(?) lät resa stenen till minne av sin far Víðfari."

Visa originaltolkning och runtext

× yrinkr × lit × raisa × stain [× at ×] uifara × faþur sin ×

× yrinkr × lit × raisa × stain [× at ×] uifara × faþur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,4 m h, 0,8 m br och 0,5 m tj. Runslingans höjd 8 cm.Runstenens framsida är mot NÖ. Stenen har använts som grindstolpe. På NV sidan finns ett borrhål. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

NÖ-sluttning av moränhöjd. Allé intill tomtmark.

1 m SÖ om väg 15 m SV om väg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.803089
Longitud: 17.836181
Lämnings-ID: L1943:6649
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 40:1
Sveriges runinskrifter: U484 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6649