Runsten U483, L1943:6749, Lagga 41:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U483, L1943:6749
Foto av Runsten U483, L1943:6749
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning och runtext

+ fisnhlnstbmlstihnaist · irnastb[ml]ʀ[usthtoinsbklʀstio]hinastimʀ ++ þui × risii × þoris[t…]ai · stkistknstþihuoiist × iistbmkʀis^tithit---t-- +

+ fisnhlnstbmlstihnaist · irnastb[ml]ʀ[usthtoinsbklʀstio]hinastimʀ ++ þui × risii × þoris[t…]ai · stkistknstþihuoiist × iistbmkʀis^tithit---t-- +

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,9 m h, 1,3 m br (N 40cg V-S 40cg Ö) samt 0,5 m tj. Runslingans höjd 10 cm. Runskriften är mot NÖ. Spå av tidigare uppmätning. Något skadad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt NÖ-sluttande, lerhaltig mark. Igenväxande park intill åkermark.

3 m SV om tillfartsväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.801752
Longitud: 17.838179
Lämnings-ID: L1943:6749
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 41:1
Sveriges runinskrifter: U483 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6749