Runsten U482, L1943:6750, Lagga 42:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U482, L1943:6750
Foto av Runsten U482, L1943:6750
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vésteinn och Þorsteinn och Fasti lät resa stenen till minne av Végrímr, deras bror."

Visa originaltolkning och runtext

× uistain auk × þurstin × auk × fasti × litu × raisa × stin × at uikrim × broþur sin ×

× uistain auk × þurstin × auk × fasti × litu × raisa × stin × at uikrim × broþur sin ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 2 m h, 0,6 m br (NV-SÖ) och 0,5 m tj. Runslingans höjd7 cm. Stenens framsida mot SV. Ej uppmålad. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt NÖ-sluttande, lerhaltig mark. Igenväxande park.

3 m NÖ om tillfartsväg (NV-SÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.80187
Longitud: 17.838494
Lämnings-ID: L1943:6750
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 42:1
Sveriges runinskrifter: U482 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kasby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6750