Runsten U481, L1943:6751, Lagga 43:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U481, L1943:6751
Foto av Runsten U481, L1943:6751
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Þorgísl och Þorsteinn och Vébjǫrn och Óleifr lät resa stenen till minne av Þorbjǫrn, sin far."

Visa originaltolkning och runtext

× þorkis[l] -uk × þorstin auk × uibiarn × auk × olifr × --tu × raisa × stin × eftiʀ × þorbiarn × faþur × sin

× þorkis[l] -uk × þorstin auk × uibiarn × auk × olifr × --tu × raisa × stin × eftiʀ × þorbiarn × faþur × sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 1,7x1,2 x0,3 m. Runslingans höjd 8 cm. Stenens framsidamot SV. Revidering 1979. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lagga socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SÖ-sluttande morämark. Parkeringsplan.

0,5 m VSV om kyrkogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lagga socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.796592
Longitud: 17.8395
Lämnings-ID: L1943:6751
Riksantikvarieämbetets ID: Lagga 43:1
Sveriges runinskrifter: U481 (Upplands runinskrifter)
Plats: Lagga kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Fot 2
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Lagga
Riksantikvarieämbetets information: » L1943:6751