Runsten U48, L2016:5107, Lovö 41:1 i Ekerö, Stockholm
Foto av Runsten U48, L2016:5107
Foto av Runsten U48, L2016:5107
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Illugi lät resa stenen till minne av Þingfastr, hans son … …-fastr till minne av sin bror.

Visa originaltolkning och runtext

· iluhi · li(t) (r)aisa · stain × eftiʀ × þikfast × sun × sin … …(u)lfastr ' at · broþur ' s…

· iluhi · li(t) (r)aisa · stain × eftiʀ × þikfast × sun × sin … …(u)lfastr ' at · broþur ' s…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,75 m h. L 1 m br och 0,35 m tj. Av ljusgrå gnejs. Stenenlagad. Inskriften åt S. Runslingans bredd 8-9 cm. Påträffades ikyrkans södra grundnr 1932 vid förstärkningsenheten.ILLUGE LÄTRESA STENEN EFTER TINGFAST SIN SON... -FAST EFTER SINBRODER(ristad av Öjer) Stenen flyttad ca 60 m efter 1951 årsinventering från vägkant till kyrkogården. Se skiss! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Lovö socken i Ekerö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogårdens gräsmatta 1 m N om grusgång

7 m S om kyrkans S långsida. 12 m SV om kyrkans SÖ-knut

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Lovö socken eller Ekerö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.321205
Longitud: 17.840003
Lämnings-ID: L2016:5107
Riksantikvarieämbetets ID: Lovö 41:1
Sveriges runinskrifter: U48 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Ekerö
Socken: Lovö
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:5107