Runsten U479, L1944:3406, Alsike 10:1 i Knivsta, Uppsala
Foto av Runsten U479, L1944:3406
Foto av Runsten U479, L1944:3406
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Ásmundr och , Gyríðr´ssons, placerade stenen till minne av Sigulfr, deras far, Sótis bror. Ulfkell, från Lófis följe, högg runorna."

Visa originaltolkning och runtext

× ousmuntʀ : auk : e-(i)ʀ : suniʀ : kuriþaʀ : situ : stin : iftʀ : sikulf : f-þu sin : suta : buruþur : ulfkil : iuk : ru lufa : -iþi

× ousmuntʀ : auk : e-(i)ʀ : suniʀ : kuriþaʀ : situ : stin : iftʀ : sikulf : f-þu sin : suta : buruþur : ulfkil : iuk : ru lufa : -iþi

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, ca 1,75 m hög, ca 1,2 m bred (NÖ-SV) och intill 0,45 m tjock. Runslingan är ca 1 dm bred. Ristningen vetter mot S.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Åsmund och e - i R Gyrids söner, satte stenen efter Sigulv, sin fader, Sotes broder. Ulvkel högg runorna, Loves följesman."

Lagades och restes 1940.
Lagades, restes och uppmålades 1967.
Lagningen reparerades och uppmålad 1980.
Uppmålad 2004.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Alsike socken i Knivsta kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

S-sluttning av moränhöjd. Vägren mellan väg och tomt.

10 m N 40cg V och NV hörnet av ladugård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Alsike socken eller Knivsta kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.737579
Longitud: 17.728269
Lämnings-ID: L1944:3406
Riksantikvarieämbetets ID: Alsike 10:1
Sveriges runinskrifter: U479 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Knivsta
Socken: Alsike
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:3406